Początki działalności BH Steel-Energia Sp. z o.o. sięgają 1992 roku, kiedy to zostaje założona firma "Biuro Handlowe". Początkowo przedmiotem działalności była sprzedaż wszelkiego typu łańcuchów (Galla, górnicze, techniczne, specjalistyczne) już wtedy wysoka jakość oferowanych wyrobów i terminowość dostaw stanowiły podstawę działalności firmy.

Firma szybko się rozwija i rozszerza swoją działalność. Rozpoczyna handel węglem i wyrobami hutniczymi. W niedługim czasie handel wyrobami stalowymi staje się podstawową działalnością firmy.

Kolejnym i niezwykle ważnym etapem rozwoju Biura Handlowego jest rozpoczęcie działalności w branży energetycznej i uzyskanie w 2001 r. koncesji na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju. W roku 2004 firma kończy swoją samodzielną działalność i zostaje wniesiona jako aport do spółki prawa handlowego BH Steel-Energia Sp. z o.o.

Obecnie jesteśmy doświadczonym partnerem handlowym oraz inwestorem działającym na rynku przemysłowym i energetycznym. Nasza dewiza to rzetelność handlowa i odpowiedzialność przy współpracy z kontrahentami. Dzięki umiejętnościom, wiedzy i kontaktom wypracowanym na przestrzeni wielu lat, zdobyliśmy znaczącą pozycję na rynku obrotu energią i w przemyśle.

Główne obszary działalności BH Steel-Energia to obrót energią elektryczną, handel maszynami, urządzeniami przemysłowymi i armaturą przemysłową oraz inwestycyje na rynkach przemysłowych.W naszej działalności dbamy głównie o jakość. Jest ona kluczowym czynnikiem sukcesu na rynkach przesmysłowych - gwarantuje zadowolenie i zabezpiecza interesy naszych klientów. Promujemy także świadomość ekologiczną w przemyśle i energetyce, osiągając dobre wyniki w obrocie energią pochodzącą z odnawialnych źrodeł energii elektrycznej.